Latest News

Pages

Wednesday, December 11, 2013

1 khung cảnh nội thất với đèn IES
Hôm nay trung tâm Limousine-3d-Learning sẽ chỉ các bạn làm

An Interior Scence with IES light

 1 khung cảnh nội thất với đèn IES


  1. First we have to change units of our scene to Centimeters.

Điều cần làm đầu tiên khi học 3dmax là thay đổi đơn vị thành centimet.2.Next we set Grid Spacing.

Sau đó, chúng ta thay đổi kích thước lưới:3.In top view we create the shape of room - using basic Line.

Trên khung nhìn top, chúng ta tạo hình dáng căn phòng dung đường nét cơ bản


 4. Next we have to add Extrude modifier to our new object with Amount = 260 cm.

Sau đó chúng ta dùng lệnh modifier để exutrude chiều cao khối lên 260 cm5. Now, lets convert our object to editable poly. To make this we have to clik right mous button and choose Convert To: Convert To Editable Poly.

Bây giờ, dùng lệnh convert vật thể vừa extrude sang editable poly. Dạy 3d max  hướng dẫn bạn như sau chọn vật thể sau đó click chuột phải chọng convert to Editable Poly6. Now select all polygons and invers them using Flip function.

Bây giờ hãy chọn tất cả các mặt  sau đó dùng chức năng Flip để đảo mặt.7. With all polygons selected we have to cut our object - red arrows - using Quick Slice tool.

Với tất cả polygons được chọn, chúng ta phải cắt  những vật thể- bạn hãy nhìn mũi tên màu đỏ- dùng công cụ Quick Slide tool.


8. Now choose marked polygon.

Sau đó chọn Polygon được đánh dấu 9. Use Extrude tool with Extrusion Height set on -25 cm. After extrusion we have to delete this polygon. Thanks to this we made a place for some basic window.

Sau đó học 3dmax dùng công cụ, Extrude với chiều cao vật thể là -25cm . Sau khi extrude, chúng ta xóa mặt  này. Chúng ta đang tạo ô cửa sổ cho căn phòng.


10. In front view, using rectangle 3 times, we have to draw our primitive window. Remember to turn Start New Shape option off - thanks to this our 3 objects will be connected.

Trong khung nhìn view, chúng ta sử dụng hình chữ nhật 3 lần, chúng ta vẽ cửa sổ. Đầu tiên là vẽ 1 hình chữ nhật lớn, sau đó nhớ là bật Start New Shape option off, sau đó vẽ tiếp hình chữ nhật thứ 2 và thứ 3.


11. Now we add a simple Plane - it will be our glass - and we place it exactly like it is shown on the image below.

Sau đó vẽ 1 cái Plan đơn giản làm kính cho căn phòng


12. Create a Camera.

Kế đó là tạo Camera . ( hoặc chọn view nhìn rùi bấm Ctrl + C)
13. Now, we have to add correct material ID to applicable polygons - everything is shown on next 3 images.  Bây giờ chúng ta đặt ID vật liệu tới từng mặt Polygon.

Xem 3 hình bên dưới:
14. Now, it is time to create some materials" ID 1 is a simple vray material with diffuse color RGB=250, this same with ID 2 but with diffuse color RGB=150.

Bây giờ, hãy tạo vật liệu ID 1 bằng vật liệu vray với màu diffuse là RBG 250, ID 2 với RBG 15015. Window frame is made wit this same material as walls. Glass material you can see below.

Khung cửa được sử dụng vật liệu cùng với vật liệu sơn tường. Vật liệu kính bạn xem bản bên dưới


16. Now it is time to add some furniture to our scene:) I do not want to lose time for modeling them so I'll use already made models from Evermotion collections: Armchairs and table are from Archmodels vol.1 collection, vases, cups, window-blind and sculpture come from Archmodels vol.2 collection and lamps from upcomming Archmodels vol.4 collection.

Bây giờ chúng ta hãy thêm furniture vào cho căn phòng. ở đây chúng tôi không muốn mất thời gian cho việc tạo vật thể, tôi đã dùng từ đĩa evermotion  chọn màn, bình hoa, ly, chén, bát, đèn…17. some materials:

Vài vật liệu cần thiết.18. To light our scene we will use photometrical lights. You will need web file that can be downloaded HERE . So place some light in the scene and give correct path to the web file.

Để chiếu sáng cho căn phòng trong dạy 3dmax, chúng ta sẽ dùng đèn photometrical. Bạn sẽ cần  file web của đèn để sử dụng cho khung cảnh. Down file Ies của đèn về sau đó, dẫn đường về đèn photometric19. We want our light to be placed exactly like halogen, so we have to use Align tool. To make it we have to select our light and clik on Align icon or press Alt+A keys on the keyboard. Next we have to choose one of lamp elements (in that case glass of halogen). On the sceenshot you can see all parameters that should be set.

Nêu muốn mô phỏng chính xác như đèn Halogen rọi ra , dạy 3dmax  hướng dẫn  dùng công cụ Align.20. It could happend that you will have to rotate the light for 180 deegree. In that case remember to change coordinate system to Local.

Sau đó xoay đèn 180 độ , nhớ thay đổi hệ trục tọa độ . Trục tọa độ quan trọng trong việc học 3dmax.


21. Next we have to make this same for all other halogens and lamps in the room.

Tiếp tục với các đèn halogen khác trong phòng.


22. Now it is time fo rendering options. Press F10, and choose Vray as a renderer (I used version no.1.47.03). On the screens below you can find all rendering settings.

Bây giờ, điều quan trọng trong việc học và dạy 3dmax  là render, chúng ta có thể render được rồi đó các bạn bấm F10 sau đó chọn Vray là plugin để render.


23. And here you can see our final results.

Và sau đây là kết quả học vray


                           Nguồn : sưu tầm Internet


Xem thêm:

Cách tạo file HDRI- trong học 3dmax

LỚP DIỄN HỌA 3D MAX NỘI THẤT - KIẾN TRÚC 


20 chiêu người học 3dmax cần biết


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Post a Comment

Item Reviewed: 1 khung cảnh nội thất với đèn IES Rating: 5 Reviewed By: Richard Nguyen